Urology Research & Practice
Editorial

ERECTILE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH PARKINSON DISEASE

1.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İSTANBUL

2.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği, İSTANBUL

Urol Res Pract 2007; 33: 36-39
Read: 1032 Downloads: 512 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2980-1478